Viktig information till våra gäster

Våra lekland är öppna under helgerna, lördag och söndag 10–19 och vi följer riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna.
Se öppettider och avvikelser

Vi har dagliga, veckovisa och månadsvisa städrutiner för våra lekland. Rutinerna gäller 365 dagar per år för att det ska vara säkert att besöka oss. Vi är extra noggranna nu när det är influensasäsong och kring Coronaviruset. Vi uppmanar personal och gäster att stanna hemma om de känner sig eller är sjuka.

I samråd med myndigheterna kommer vi kontinuerligt att bedöma behovet av att vidta andra åtgärder och informerar löpande på vår hemsida gällande detta.

Samtidigt uppmanar vi alla våra gäster att följa råd och rekommendationer från myndigheterna.